WELKOM PDF Afdrukken

 

 


 

oudejaar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

kerstmis_2017.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kerststalpollare-site.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Een digitale adventsretraite?!

  advent2016.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 27 november start de Advent. Een tijd van donkere dagen maar evenzeer een tijd van groeien naar het nieuwe Licht van Kerstmis. De Advent vind ik één van de mooiste periodes van het jaar omwille van de verwachting. Gedurende deze tijd maken christenen tijd om stil te staan. Christenen verdiepen hun relatie met 'God die komt'.

Vanuit de parochie Ninove nodig ik jou uit om samen ‘op retraite' te gaan! Het is geen gewone retraite zoals vroeger maar een digitale retraite! Via de website www.ignatiaansbidden.org kan men inschrijven. Je krijgt dan elke dag een e-mail met gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssuggesties en geloofsimpulsen. Aan jou om dagelijks wat tijd uit te trekken voor gebed: thuis, in één van de kerken van groot-Ninove of in de kapel van Bevingen, op de bus of in de trein, enz. Maar hierbij hoeft het niet te blijven.

God komt onze wereld niet via het scherm van de computer, een tablet of een smartphone binnen. De ervaring God in je leven binnen te laten brengt je dichter bij jezelf en dichter bij elkaar. Het is daarom erg verrijkend om de ervaringen met de digitale retraite te delen met andere deelnemers aan de digitale retraite. Op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen worden uitwisselingsgroepjes georganiseerd waar mensen in levende lijve samen komen. De digitale retraite kan met andere woorden één keer per week analoog worden. Uiteraard is dit niet verplicht. Ook in Ninove kan dit voortaan.

Zo vormen we volgens mij op een kleinschalige, maar concrete en authentieke manier Kerk. Op de pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (Biezenstraat 17, 9400 Ninove) ben je daarvoor welkom op vrijdag 2, 9, 16 en 23 december 2016, telkens van 20 u. tot 21.15 u.

Iedereen, jong en oud, die de Advent dagelijks anders wil beleven dan anders schrijft zich in via www.ignatiaansbidden.org! Wil je ook deelnemen aan de gespreksgroepjes in Ninove? Meld je dan aan bij pastoor Alexander: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Laten we iedere dag van de Advent met veel mensen samen "Wandelen in het licht".

 


TE DEUM in de ABDIJKERK

te_deum-site.jpg

 

Het ‘Te Deum' is een bekende oude lofzang uit de christelijke traditie. De tekst ervan stamt uit de vierde eeuw. Maar ook na Vaticanum II heeft het ‘Te Deum' nog steeds zijn plaats in het getijdengebed, meer bepaald in de lezingendienst. Verder wordt het gezongen bij plechtige gelegenheden, zoals de wijding van een bisschop, de zegening van een abt of abdis, of als dankzegging bij bijzondere momenten, bij processies en plechtige gelegenheden.

In Ninove wordt het ‘Te Deum' in de abdijkerk gezongen op koningsdag. Ook de hymne van de Vlaamse Gemeenschap en het Belgisch volkslied zullen weerklinken. Voor deze korte gebedsviering is iedereen uitgenodigd.

Hartelijk welkom op dinsdag 15 november om 11.30 uur in de grote parochiekerk van Ninove, de abdijkerk.

 


 

Liefde voor muziek!

 

Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.

 

zangavond-site.jpg

 

Een zangavond is dé plaats bij uitstek voor een muzikale ontmoeting. Ontmoeting tussen de verschillende koren en ontmoeting tussen hen en de nieuwe parochie. Daarenboven zijn alle muziekliefhebbers, misdienaars, catechisten, geïnteresseerde parochianen en zo meer welkom.

 

Tijdens een zangavond leer je gegarandeerd nieuwe liederen kennen. Met dit jaar het nieuwe Onze Vader...

 

Kom en zing lustig mee op woensdag 30 november. Iedereen is welkom in de Abdijkerk in Ninove om 20 uur. Het einde wordt voorzien om 21.30 uur, met de gelegenheid nog iets te drinken.

 

Deelname is gratis.

 


 

kl_ninove.jpg

Abonnering parochieblad 2017

 

Geloof niet alles wat ze zeggen!

 

Deze slogan past als gegoten bij het parochieblad. In een wereld waarin we overspoeld worden door nieuwsberichten, meningen en beweringen, komt het erop aan de essentie te onderscheiden van de bijzaak. Kerk en Leven durft tegen de stroom in te roeien op zoek naar wat echt van belang is!

 

Het parochieblad is ook de manier om op de hoogte te blijven van wat er in de grote parochie Ninove, in de kerk in Vlaanderen en in de wereld gebeurt. En dit alles ligt wekelijks in jouw brievenbus voor minder dan de prijs van een postzegel!

 

Abonneren op het parochieblad voor 2017 kun je door 35 euro over te schrijven:

- voor Aspelare, Appelterre, Nederhasselt, Outer, Eichem, Lebeke en Voorde: BE14 9730 7280 3483

- voor Meerbeke, Okegem, Pollare en Ninove: BE74 7471 1601 0007

- voor Denderwindeke, Neigem en Lieferinge: BE85 7370 0066 5606

Kerk & Leven, Biezenstraat 17, 9400 Ninove met vermelding: abonnement 2017.

 

Wanneer je een abonnement betaalt voor iemand anders, dan vermeld je bij de mededelingen best ook het correcte postadres. Meer inlichtingen bij de pastoors, het klooster of Rita Van Thuyne: par2233@parochies.kerknet.be.

 

 

allerheiligen-allerzielen_-_site.jpg
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom voor de vieringen van Allerheiligen - Allerzielen met dank aan heel veel medewerkers:

maandag 31 oktober
17.00 u. Meerbeke
18.30 u. Denderwindeke
18.30 u. Okegem

dinsdag 1 november
08.00 u. Klooster Ninove
09.00 u. Appelterre
09.00 u. Nederhasselt
10.30 u. Abdijkerk Ninove

18.30 u. Kapel van Bevingen

woensdag 2 november
18.30 u. Outer

 

Gebedsvieringen met uitdeling van de kruisjes en gedachtenisprentjes: 

dinsdag 1 november
14.00 u. Denderwindeke
14.00 u. Eichem
14.00 u. Nederhasselt

14.00 u. Meerbeke
14.00 u. Pollare
14.00 u. Sint-Theresia Ninove
15.30 u. Appelterre
15.30 u. Aspelare
15.30 u. Lebeke
15.30 u. Neigem
15.30 u. Okegem
15.30 u. Outer
15.30 u. Voorde

woensdag 2 november
19.00 u. Abdijkerk Ninove

 


 

uitnodiging_6_november.jpg

  

een zonovergoten zondag in de herfst ...

Aanstelling pastoor Alexander

Zondag 16 oktober weerklonk het refrein "God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven, durf het te wagen, geef je zonder angst!" meerdere malen. Ook verschillende harmonieën tekenden present. Tijdens de viering hoorden we dat de god van de christenen geen onverschillige god is. Hij ziet om naar groot en klein, jong en oud. Hij is er voor de mens, zoals voor Mozes in de woestijn. God maakte zijn naam kenbaar: ‘Ik ben die ben en er zal zijn voor u'. In de viering werd er gebeden voor Gods warme aanwezigheid in grote nieuwe parochie Ninove. In dit jubeljaar van Barmhartigheid werd ook na de viering de volheid van God zichtbaar. Het was een mooie herfstzondag waar mensen elkaar mochten ontmoeten in een ontspannen sfeer. Pastoor Alexander hoopt vele gelovigen te leren kennen om samen de onuitputtelijke Bron te blijven vinden en de hoogtepunten van verbondenheid te blijven vieren, dag na dag. 

aanstellingsviering1_-_site.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net voor de aanvang van de viering werd pastoor Alexander verwelkomd door het stadsbestuur en de voorzitters van de kerkraden.

 

aanstellingsviering2_-_site.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De harmonie van Appelterre-Eichem trok de feestelijkheden op gang.

 

aanstellingsviering3_-_site.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enthousiast stapten meer dan 900 aanwezigen in het voetspoor van de harmonie van Okegem naar het klooster voor de receptie met frietjes.

 

aanstellingsviering4_-_site.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Deken Marc stelde pastoor Alexander aan in het begin van de viering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanstellingsviering5_-_site.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanbrengen van de gaven en de sacramentaliën gebeurde door medewerkers uit verschillende geloofsgemeenschappen van groot-Ninove.

 

aanstellingsviering6_-_site.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God is vol ... Liefde! Natuurlijk.

 

 

 


 

AANSTELLINGSVIERING PASTOOR ALEXANDER VANDAELE

Op maandag 30 mei benoemde monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, mij tot pastoor voor de katholieke geloofsgemeenschappen in Ninove. Binnen het dekenaat Aalst zullen zij groeien naar en bouwen aan één nieuwe parochie Ninove.

In navolging van Onze-Lieve-Vrouw, de heilige Theresia van het Kind Jezus, de heiligen Amandus, Antonius van Padua, Berlindis, Christoffel, Cornelius en Cyprianus, Gertrudis, Margriet, Martinus en Petrus, én op hun voorspraak, wordt deze opdracht aan God toevertrouwd tijdens de aanstellingsviering.

Deze eucharistieviering is gepland op zondag 16 oktober 2016 te 15 uur in de Abdijkerk, Kerkplein te 9400 Ninove.

Namens de bisschop zal deken Marc Verwaeren mij aanstellen. De getuigen hierbij zijn de priesters Roger Cosyns, Pol Dreelinck en Luc Van Den Velde. Voorafgaand aan de dienst zullen de leden van het stadsbestuur, dagelijks en centraal kerkbestuur en de voorzitters van de kerkfabrieken mij verwelkomen op de speelplaats van het Sint-Aloysiuscollege, Weggevoerdenstraat 55, 9400 Ninove. Van daaruit wordt een stoet naar de Abdijkerk gevormd. Na de viering wordt op de speelplaats en in de refter van het Instituut Heilige Harten, Onderwijslaan 4, 9400 Ninove, een receptie aangeboden.

Graag nodig ik, samen met veel dragende krachten uit de geloofsgemeenschappen, u uit om dit vreugdevol kerkgebeuren met heel de nieuwe parochie mee te vieren!

 

Pastoor Alexander Vandaele
Biezenstraat 17, 9400 Ninove
054 33 20 25 - 0497 84 74 31
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

Uw aanwezigheid is het mooiste geschenk!
Mocht u toch denken aan een attentie
dan verdienen de diverse pastorale initiatieven
in groot-Ninove een steuntje:
Pastorale Projecten Ninove BE04 0017 9201 0231

 

aanstelling_tekening2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

"Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen ..."


Broeders en zusters,
wie in Christus is,
is een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
En dit alles komt van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend
en de apostelen de dienst van die verzoening toevertrouwd.
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende:
Hij telde de fouten van de mensen niet
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Wij zijn dus gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus' naam:
laat u met God verzoenen!

Dit deeltje uit de 2e brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte koos ik in het begin van de zomervakantie voor 4 avonden van ontmoeting en informatie. "Het oude is reeds lang voorbij en het nieuwe is al gekomen." Het weerklonk als een refrein!


gewijzigde_kerksituatie.jpg

Het oude verbond van God met zijn volk is dankzij Christus de Verrezene - de Nieuwe Mens - vernieuwd in een eeuwig durend nieuw verbond. Het strakke wettische joodse geloof werd geleidelijk aan opengebroken. Doorheen het doopsel is er dynamiek en beweging gekomen in het volk van God, met de Kerk als rechtstreeks gevolg. De loop van de geschiedenis zorgde na verloop van tijd - te pas en te onpas - voor zekerheden en vaste structuren. Sommigen spreken van het rijke roomse leven ... Na ruim 1.000 jaar kerkgeschiedenis in Noordwest-Europa wordt iedere kerkprovincie in binnen- en buitenland opgeroepen om overbodige structuren los te laten en de dynamiek van Christus in de Kerk te blazen. Het bisdom Gent stimuleert deze dynamiek door nieuwe parochies in het leven te roepen.

 

dekenaat_aalst.jpg

 

Het dekenaat Ninove bestaat vanaf 15 augustus 2016 niet meer. Alle oude parochies van groot-Ninove worden als 1 nieuwe parochie bij het dekenaat Aalst gevoegd, met Marc Verwaeren als deken van het grote dekenaat Aalst. Tot in oktober is er voor alle kerken van groot-Ninove een overgangsperiode. Geleidelijk aan nemen de pastoors die op rust gaan of een andere opdracht krijgen, afscheid van de parochianen en hun pastoraal werk in groot-Ninove. Dit kan allemaal netjes ingepland worden gedurende komende weken.

Vanaf zondag 16 oktober 2016 zal ik dan als nieuwe pastoor officieel aangesteld worden door de deken van Aalst. Samen met medepastoor Roger Cosyns en veel vrijwilligers zal ik zo goed en zo kwaad als het kan het pastorale leven behartigen in kerken en gemeenschappen van Aspelare, Denderwindeke, Ninove, Lieferinge, Lebeke, Meerbeke, Pollare, Okegem, Outer, Neigem, Appelterre-Eichem en Nederhasselt.

In de aanloop naar 16 oktober staat er nog veel te gebeuren. Momenteel is er in ieder geval dynamiek alom qua samenkomsten en vergaderingen! Bekijk maar af en toe deze website en/of het parochieblad.

 

E.H. Alexander Vandaele - pastoor
0497 84 74 31
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

 
(c) Dekenaat Ninove, powered by Joomla and Designed by Locutus.